Tennis ball

Безопасна ли е играта на тенис в условията на пандемия?


За спортуващите беше трудно, когато COVID-19 се появи в живота ни и спря всички активности. В началото, шокът беше пълен и всички бяхме в една и съща лодка. Шест месеца по-късно, картината е различна.

На фона на физическото обездвижване на подрастващите и динамичната картина с обучението от разстояние, необходимостта от двигателната активност става още по- ключова. Безопасна ли е играта на тенис в условията на пандемия? Според проучвания на Медицинската асоциация на американския щат Тексас, тенисът е сред нискорисковите дейности в момента. Какво прави един спорт повече или по-малко безопасен по време на пандемията на COVID-19? Безопасността по време на спортна активонст зависи от редица фактори, като например: индивидуална или колективна форма на игра практикуваме, непосредствен ли е физическият контакт по време на игра, има ли възможност за дистанция между играчите и други. Днес, специалистите разделят спортовете според риска в цветен спектър: от зелен най- безопасен до червен най-висок риск. Индивидуалните спортове, които позволяват на спортистите да останат на разстояние са например тенис, бягане на крос и каране на колело. Отборните спортове, които изискват чест близък контакт, като футбол и фигурно пързаляне по двойки, имат много по-висок риск от предаване на COVID-19 между спортуващите.

„Нашият спорт е благоприятен за социално дистанциране“, казва Стефан Йорданов, управител на MG тенис клуб. „Здравето и безопасността са от първостепенно значение, затова имаме строг протокол за поведение в настоящата ситуация. Тенисът е отлична възможност да спортуваме за здраве и силен имунитет, особено важни в епидемичната обстановка.“ допълни той.

Представяме ви част от нашите MG съвети за безопасна игра на тенис:
- Спазвайте разстояние най-малко 1,5 метра от останалите играчи и поддържайте физическа дистанция, като сменяте страни в противоположните краища на корта.
- Не осъществявайте физически контакт с други играчи, като например ръкостискане. Измийте старателно ръцете си със сапун и вода, преди да се отправите към корта, и използвайте общодостъпните дезинфектанти на територията на комплекса
- Когато не играете активно, използвайте всички подходящи лични предпазни средства.

-Отложете тенис играта, ако вие или вашият противник сте били в контакт с някой с COVID-19 през последните 14 дни, проявявате симптоми на коронавирус или сте изложени на висок риск!

Търси

Архив